Sphagnum capillifolium Tallvitmossa

Tallvitmossa, Huvallsmossen VNV, 24/4 2011.  Foto: Tom Sävström

Tallvitmossa, Huvallsmossen VNV, 24/4 2011.
Foto: Tom Sävström