Splachnum rubrum Röd parasollmossa

På gammal älg- eller kospillning i fuktig skogsterräng påträffas denna, en av våra vackraste mossor. Kolv- och köttflugor, som normalt håller till på djurspillning, attraheras av mossans doftsignaler och lysande färg. Flugorna får sporer på kroppen medan de kryper omkring i mosstuvan och när de besöker annan spillning ramlar sporer av. På så vis sprids mossans sporer. (Citerat från boken Mossor, Hallingbäck/Holmåsen, 1985).

Röd parasollmossa på älgspillning, Kanalhagsmyren, Ramnäs  9/6 2009. Foto: Tom Sävström

Röd parasollmossa på älgspillning, Kanalhagsmyren, Ramnäs
9/6 2009. Foto: Tom Sävström