Clavaria falcata Opalfingersvamp

Opalfingersvampen växer i naturbetesmarker. Västsura ekhage 29/9 2003. Skannad Lars Bsenko

Opalfingersvampen växer i naturbetesmarker.
Västsura ekhage 29/9 2003. Skannad Lars Bsenko