Clavaria tenuipes

Clavaria tenuipes är en ogrenad klubbformad fingersvamp som kan bli upp till 4 cm hög och 6 mm bred. Den är ljust ockragrått färgad och ofta övergår det fertila huvudet abrupt i en likfärgad fot. Sporerna är brett ellipsoida och mättes till 6.5 – 9/4.5 -5.5 mikrometer och distinkt större än den något snarlika rökfingersvampen, C. fumosa. En annan förväxlingsart är den skära fingersvampen, C. incarnata, men denna är mer distinkt färgad.
Efter fyndet av Clavaria tenuipes i Surahammar, gjordes dagen efter ett fynd i Uppland och tre dagar senare ett fynd i Skåne. Totalt finns nu 17 rapporter i Sverige inlagda i Artportalen.

Clavaria tenuipes i gräsmatta, villaträdgård, Stenbovägen 12, Surahammar, 19/10 2014. Foto: Tom Sävström

Clavaria tenuipes i gräsmatta, villaträdgård, Stenbovägen 12, Surahammar, 19/10 2014. Foto: Tom Sävström

Sporerna hos C. tenuipes är brett ellipsoida.  19/10 2014, Mikroskopi: Lars Bsenko

Sporerna hos C. tenuipes är brett ellipsoida.
19/10 2014, Mikroskopi: Lars Bsenko