Clavariadelphus ligula Barrklubbsvamp

Barrklubbsvampen växer i barrförnan under granar. Svenksbyn 20/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Barrklubbsvampen växer i barrförnan under granar.
Svenksbyn 20/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Sporerna ligger i intervallet 12-16/3-4 mikrometer. Miukroskopi: Lars Bsenko

Sporerna ligger i intervallet 12-16/3-4 mikrometer.
Miukroskopi: Lars Bsenko