Clavariadelphus sachalinensis Storsporig klubbsvamp

Storsporig klubbsvamp har stora sporer jämfört med sin närmsta släkting, barrklubbsvampen. Jan-Olsskogens NR 17/8 2003. Skannad: Lars Bsenko

Storsporig klubbsvamp har stora sporer jämfört med sin närmsta släkting, barrklubbsvampen.
Jan-Olsskogens NR 17/8 2003. Skannad: Lars Bsenko