Clavulina cristata Kamfingersvamp

Kamfingersvampen uppträder i löv- och barrskog. Stora Skyttorp NO 11/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Kamfingersvampen uppträder i löv- och barrskog.
Stora Skyttorp NO 11/11 2014. Foto: Lars Bsenko