Clavulinopsis helvola Hagfingersvamp

Hagfingersvampen växer bland gräs och örter. Gatstugan naturbetesmark 5/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Hagfingersvampen växer bland gräs och örter.
Gatstugan naturbetesmark 5/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Hagfingersvampen har +-runda sporer med grova taggar. Gatstugan naturbetesmark 5/11 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Hagfingersvampen har +-runda sporer med grova taggar.
Gatstugan naturbetesmark 5/11 2014.
Mikroskopi: Lars Bsenko