Clavulinopsis laeticolor

Denna lilla gula fingersvamp har inget svenskt namn. Naturbetesmarken SV Gatastugan 15/10 2014. Foto: Lars Bsenko

Denna lilla gula fingersvamp har inget svenskt namn.
Naturbetesmarken SV Gatastugan 15/10 2014.
Foto: Lars Bsenko

De nästan triangulära sporena med kraftigt apiculus är typiskt för C. laeticolor. Gatstugan SV 15/10 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

De nästan triangulära sporena med kraftigt apiculus är typiskt för C. laeticolor. Gatstugan SV 15/10 2014.
Mikroskopi: Lars Bsenko

 

Fruktkropparna av C. laeticolor hittas i grässvål. Holmtorpet 4/10 2003. Skannad: Lars Bsenko

Fruktkropparna av C. laeticolor hittas i grässvål.
Holmtorpet 4/10 2003. Skannad: Lars Bsenko