Bovista nigrescens Svartnande äggsvamp

Denna mer eller mindre klotrunda vita svamp kan man stöta på då man vandrar i betesmarker, parker och andra hävdade gräsmarker. När sporerna mognar blir svampen helt svart och lossnar från underlaget och kan då i vinden rulla omkring på marken, spridande sina sporer. Från Surahammar finns 31 fynd i Artportalen.

Svartnande äggsvamp i betesmark vid Kungshammar, Ramnäs, 31/8 2008. Foto: Tom Sävström

Svartnande äggsvamp i betesmark vid Kungshammar, Ramnäs, 31/8 2008. Foto: Tom Sävström