Bovista plumbea Blygrå äggsvamp

Blygrå äggsvamp. Kohagen 17/10 2014.  Foto: Einar Marklund

Blygrå äggsvamp. Kohagen 17/10 2014.
Foto: Einar Marklund