Calvatia excipuliformis Långfotad röksvamp

Långfotad röksvamp liknar i formen en mortelstöt. Den kan bli upp till 15 cm hög och har små gryniga taggar som småningom faller av.  Främst hittar man denna röksvamp i feta gräsmarker och i löv- och blandskogar. Tämligen allmän i Surahammars kommun med 52 rapporter i Artportalen.

Långfotad röksvamp i betesmark, Kalängen Norrby, Ramnäs. 2/9 2008. Foto: Tom Sävström

Långfotad röksvamp i betesmark, Kalängen Norrby, Ramnäs. 2/9 2008. Foto: Tom Sävström