Exidia recisa Snurrkrös

 

Snurrkröset växer ofta på klena salixgrenar. Gatstugan S 5/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Snurrkröset växer ofta på klena salixgrenar.
Gatstugan S 5/11 2014. Foto: Lars Bsenko

 

Snurrkrös på markliggande aspgren. Svenskbyn 6/11 2013 Foto: Lars Bsenko

Snurrkrös på markliggande aspgren. Svenskbyn 6/11 2013
Foto: Lars Bsenko

 

Snurrkrös på markliggande aspgren. Svenskbyn 6/11 2013 Foto: Lars Bsenko

Snurrkrös på markliggande aspgren. Svenskbyn 6/11 2013
Foto: Lars Bsenko