Myxarium nucleatum Kärnkrös

Kärnkröset växer på lövved i detta fall på en aspgren. Svenskbyn 4/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Kärnkröset växer på lövved i detta fall på en aspgren.
Svenskbyn 4/3 2015. Foto: Lars Bsenko