Asterodon ferruginosus Stjärntagging

En vidväxt taggsvamp (NT) som är rostbrun till chokladbrun och med en ljus filtartad kantzon utan taggar. Svampen är seg och försedd med upp till 2 mm långa spetsiga taggar. Unga, och ibland även gamla, exemplar kan sakna taggar eller bara ha en knölig yta. Hymeniumet har stjärnformiga borst som lätt syns i mikroskop, därav dess svenska namn.

 

Stjärntagging på tallåga. Finnmossen O 25/3 2014 Foto: Lars Bsenko

Stjärntagging på tallåga. Finnmossen O 25/3 2014
Foto: Lars Bsenko

 

 

Övre delan av en spetsig tagg hos stjärntagging. Finnmossen O 25/3 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko

Övre delan av en spetsig tagg hos stjärntagging. Finnmossen O 25/3 2014
Mikroskopi: Lars Bsenko