Athelia neuhoffii Vårspindelskinn

Vårspindelskinn (Athelia neuhoffii) tillhör släktet spindelskinn som kännetecknas bland annat av att fruktkroppen är tunn, mjuk, resupinat och lätt att lossa från underlaget (spindelvävsliknande). De flesta arter inom släktet kräver mikroskopi för att bestämmas. Man undersöker sporernas storlek och form samt eventuell förekomst av söljor vid basidierna.

Vårspindelskinnet bildar fruktkroppar mestadels på våren men även fynd från höstmånaderna föreligger. Skinnet tycks föredra barrved men är även hittat på lövved. 

Vårspindelskinn på bränd granstubbe.  Barrskog, brandhärjad i den stora skogsbranden. Lilla Vallsjön S 16/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Vårspindelskinn på bränd granstubbe.
Barrskog, brandhärjad i den stora skogsbranden.
Lilla Vallsjön S 16/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Brett ellipsoida sporer hos vårspindelskinnet. Lilla Vallsjön S 16/3 2015. Mikroskopi: Lars Bsenko

Brett ellipsoida sporer hos vårspindelskinnet.
Lilla Vallsjön S 16/3 2015. Mikroskopi: Lars Bsenko

 

Här växer skinnet på markliggande björkgren. Kohagen NR 11/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Här växer skinnet på markliggande björkgren.
Kohagen NR 11/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Typiskt nästan runda sporer hos vårspindelskinn. Finnmossen O 25/3 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko

Typiskt nästan runda sporer hos vårspindelskinn. Finnmossen O 25/3 2014
Mikroskopi: Lars Bsenko

 

Ibland kan vårspindelskinnet påträffas på hösten. Kohagen NR 22/9 2012. Foto: Lars Bsenko

Ibland kan vårspindelskinnet påträffas på hösten.
Kohagen NR 22/9 2012. Foto: Lars Bsenko

Vårspindelskinn på markliggande tallgren. Finnmossen O 25/3 2014 Skannat: Lars Bsenko

Vårspindelskinn på markliggande tallgren. Finnmossen O 25/3 2014
Skannat: Lars Bsenko

 

Här växer vårspindelskinnet på granbark. Baståsen SV 7/3 2012. Skannad: Lars Bsenko

Här växer vårspindelskinnet på granbark.
Baståsen SV 7/3 2012. Skannad: Lars Bsenko

Vårspindelskinn på tallbark. Naddtorpet SV 14/3 2012. Skannad: Lars Bsenko

Vårspindelskinn på tallbark.
Naddtorpet SV 14/3 2012. Skannad: Lars Bsenko

 

Här växer skinnet på murken granved. Kvarnängarna 19/4 2011. Skannad: Lars Bsenko

Här växer skinnet på murken granved.
Kvarnängarna 19/4 2011. Skannad: Lars Bsenko