Vesiculomyces citrinus Gulskinn

Släktet Vesiculomyces har endast en art i Sverige, gulskinn. Detta gula – vitgula skinn växer mest på barrved men ibland förekommer det på lövved. Skinnet är ofta vitt utbrett, något vaxartat, slätt till något tuberkulat. Spricker upp vid torkning. Mikroskopiskt är de runda amyloida sporerna och de blåsformiga gloeocystiderna goda karaktärer.

 

 

Gulskinn på bark och kärnved, tallstubbe. Västsura hassellund 12/10 2010 Skannat: Lars Bsenko

Gulskinn på bark och kärnved, tallstubbe. Västsura hassellund 12/10 2010
Skannat: Lars Bsenko

 

Gulskinn på granved. St Skyttorp 28/10 2010 Skannat: Lars Bsenko

Gulskinn på granved. St Skyttorp 28/10 2010
Skannat: Lars Bsenko

 

 

Gulskinn på granlåga. Lilla Källmora 11/10 2010 Skannat: Lars Bsenko

Gulskinn på granlåga. Lilla Källmora 11/10 2010
Skannat: Lars Bsenko

 

 

Gulskinn på aspved. Dödhagen 25/10 2010 Skannat: Lars Bsenko

Gulskinn på aspved. Dödhagen 25/10 2010
Skannat: Lars Bsenko