Byssocorticium molliculum Jordporing

Jordporing på murken tallved, Slagghögarna 17/10 2009. Foto: Tom Sävström

Jordporing på murken tallved, Slagghögarna 17/10 2009. Foto: Tom Sävström