Conferticium ravum Aspskinn

Aspskinnet ( NT) är ett vitt utbrett resupinat skinn som i Sverige enbart förekommer på asplågor. På asplågan i Lilla Källmora (RT90 6619850, 1512890 +-10 meter)så var fruktkroppen utbredd mer än 2 meter . Hymeniet är ljust ockra i torrt tillstånd och då ofta med sprickor. I fuktigt tillstånd mörknar fruktkropparna och sprickorna sluts. Dess närmsta släkting är det hos oss vanliga sprickskinnet, men detta skinn förekommer enbart på barrved.
Mikroskopiskt utgör de amyloida sporerna och den täta hymeniumet med gloeocystider bra karaktärer för skinnet. Sporernas vårtighet är mycket svårt att se och framgår inte på mikroskopibilden.
Enligt Artportalen har aspskinnet tidigare hittats i Liaskogens NR (söder Frövi) i Västmanland.

 

Bilden visar utbredingen av aspskinnet på asplågan. Lilla Källmora 4/4 2014 Foto: Lars Bsenko

Bilden visar utbredingen av aspskinnet på asplågan. Lilla Källmora 4/4 2014
Foto: Lars Bsenko

 

Biotopen för aspskinnet. Blandskog med bland annat blåsippa. Lilla Källmora 4/4 2014. Foto: Lars bsenko

Biotopen för aspskinnet. Blandskog med bland annat blåsippa.
Lilla Källmora 4/4 2014. Foto: Lars bsenko

 

 

Torrt aspskinn på aspved. Lilla Källmora 4/4 2014 Skannad: Lars Bsenko

Torrt aspskinn på aspved. Lilla Källmora 4/4 2014
Skannad: Lars Bsenko

 

 

Uppfuktat aspskinn på aspved. Lilla Källmora 4/4 2014 Skannad: Lars Bsenko

Uppfuktat aspskinn på aspved. Lilla Källmora 4/4 2014
Skannad: Lars Bsenko

 

 

 

Ellisoida amyloida sporer hos aspskinn. Lilla Källmora 4/4 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko

Ellisoida amyloida sporer hos aspskinn. Lilla Källmora 4/4 2014
Mikroskopi: Lars Bsenko

 

 

Två gloeocystider i KOH. Lilla Källmora 4/4 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko

Två gloeocystider i KOH. Lilla Källmora 4/4 2014
Mikroskopi: Lars Bsenko