Coniophora puteana Källarsvamp

Källarsvampen växer här på en markliggande tallgren. Gatstugan S 22/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Källarsvampen växer här på en markliggande tallgren.
Gatstugan S 22/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Svampen växer på en planka utomhus. Hovgården Åkerholme 27/11 2013. Foto: Lars Bsenko

Svampen växer på en planka utomhus.
Hovgården Åkerholme 27/11 2013. Foto: Lars Bsenko

 

Sporerna hos källarsvampen är ganska tjockväggiga. Hovgården Åkerholme 27/11 2013. Mikroskopi: Lars Bsenko

Sporerna hos källarsvampen är ganska tjockväggiga.
Hovgården Åkerholme 27/11 2013. Mikroskopi: Lars Bsenko