Dacryobolus karstenii Anisskinn

 

Anisskinn på markliggande tallgren. Svenskbyn 6/11 2013 Foto: Lars Bsenko

Anisskinn på markliggande tallgren. Svenskbyn 6/11 2013
Foto: Lars Bsenko

 

 

Svenskbyn 6/11 2013 Mikroskopi: Lars Bsenko

Svenskbyn 6/11 2013
Mikroskopi: Lars Bsenko

 

 

 

Svenskbyn 6/11 2013 Nikroskopi: Lars Bsenko

Svenskbyn 6/11 2013
Nikroskopi: Lars Bsenko