Dentipellis fragilis Skinntagging

Skinntagging på undersida av almlåga. Åholmen 30/9 2014. Foto: Lars Bsenko

Skinntagging på undersida av almlåga. Åholmen 30/9 2014.
Foto: Lars Bsenko