Erythricium laetum (vinterskinn)

Vinterskinnet är ett tunt löst sittande skinn på murken ved och omgivande förna. Som namnet anger så uppträder skinnet främst på vårvintern till vår vid snösmältningen. Skinnet är vackert rosa i färskt tillstånd men bleknar vid torka. Mikroskopiskt utmärks skinnet av sina tjockväggiga ellipsoida sporer och hyfer med korta celler.

Förväxlingsarter är andra rosa/orangefärgade skinn som det vanliga tätskinnet.

 

Vinterskinn på markliggande björkgren. Näs 29/3 2014 Foto: Lars Bsenko

Vinterskinn på markliggande björkgren. Näs 29/3 2014
Foto: Lars Bsenko

 

 

Vinterskinn på klibbalsbark, småpinnar och löv. Aspholmen 26/4 2011 Skannat: Lars Bsenko

Vinterskinn på klibbalsbark, småpinnar och löv. Aspholmen 26/4 2011
Skannat: Lars Bsenko

 

 

Tjockväggiga ellipsoida sporer (10-13/6-7.5 mikrometer) hos vinterskinn Näs 29/3 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Tjockväggiga ellipsoida sporer (10-13/6-7.5 mikrometer) hos vinterskinn
Näs 29/3 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

 

 

Hyfer med korta celler. Näs 29/3 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko

Hyfer med korta celler. Näs 29/3 2014
Mikroskopi: Lars Bsenko