Hyphodontia arguta Gyllentagging

Gyllentaggingen växer här på en barklös barrvedslåga. Ängsfors S, Hallstahammar 15/10 2011.  Foto: Lars Bsenko

Gyllentaggingen växer här på en barklös barrvedslåga.
Ängsfors S, Hallstahammar 15/10 2011.
Foto: Lars Bsenko