Hyphodontia detritica Bräkenknotterskinn

Bräkenknotterskinn på mycket murken ved. Kohagen NR 7/10 2010. Skannad: Lars Bsenko

Bräkenknotterskinn på mycket murken ved.
Kohagen NR 7/10 2010. Skannad: Lars Bsenko