Hyphodontia paradoxa Klyvporing

Klyvporingen bildar fruktkroppar av mycket varierande utseende. När den växer lodrätt på lövved så har den långa taggar eller tänder (1-4 mm långa) medan om den växer resupinat så bildar hymeniet oregelbundna uppslitsade porer. Fruktkropparna är vita till gräddfärgade och är sega och hårt vidvuxna underlaget.

Är klyvporingen en ticka eller ett skinn? Genom årens lopp har den hamnat på olika platser. I Ryman & Holmåsen, Svampar en fälthandbok, har den hamnat bland tickorna. Den senaste uppfattningen är att den tillhör ett skinnsläkte, Hyphodontia, där de övriga arterna är mer ”typiska” skinn. På vår hemsida finns den inlagd både under tickor och under skinn.

Klyvporingen växer här på en markliggande björkgren. Jobsbo N 9/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Klyvporingen växer här på en markliggande björkgren.
Jobsbo N 9/3 2015. Foto: Lars Bsenko