Kavinia alboviridis Gröntagging

Gröntagging på murken lövved, Slagghögarna 17/10 2009. Foto: Tom Sävström

Gröntagging på murken lövved, Slagghögarna 17/10 2009. Foto: Tom Sävström

Gröntaggingen växer här på löv- och barrester. Västsura V 16/11 2010. Skannad: Lars Bsenko

Gröntaggingen växer här på löv- och barrester.
Västsura V 16/11 2010. Skannad: Lars Bsenko