Kneiffiella barba-jovis Jupiterskägg

jupiterskägg på ved från björklåga. Västsura hassellund 18/4 2014 Skannat: Lars Bsenko

Jupiterskägg på ved från björklåga. Västsura hassellund 18/4 2014
Skannat: Lars Bsenko