Leucogyrophana romellii Spindelgröppa

Spindelgröppan växer här på en grov granlåga. Kohagen NR 2/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Spindelgröppan växer här på en grov granlåga.
Kohagen NR 2/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Spindelgröppans sporer har måtten 4.5-5.5/3-3.5 um. Kohagen NR 2/11 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Spindelgröppans sporer har måtten 4.5-5.5/3-3.5 um.
Kohagen NR 2/11 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko