Merulicium fusisporum Barrskinn

 

 

Barrskinn på barr och småkvistar. Kanalbanken 19/11 2012 Skannat: Lars Bsenko

Barrskinn på barr och småkvistar. Kanalbanken 19/11 2012
Skannat: Lars Bsenko

 

 

Barrskinn på barr och småkvistar. Kanalbanken 19/11 2012 Skannat: Lars Bsenko

Barrskinn på barr och småkvistar. Kanalbanken 19/11 2012
Skannat: Lars Bsenko