Peniophora cinerea Skorpskinn

Skorpskinnet tillhör släktet Peniophora (tätskinn) och bildar tunna (0.05-0.1 mm) gråaktiga till gråblå utbredda resupinata fruktkroppar på lövved, främst bok och hassel. Som de flesta tätskinn är det vaxartat i väta och hårt i torka. I torka spricker det upp i små polygoner. Kanten är fastvuxen underlaget och lossar inte som äldre. Mikroskopiskt saknar skinnet dendrohyfider och gloeocystider men har rikligt med tjockväggiga inkrusterade cystider. Toms kollekt är från den 28 december i blandskog med hassel. Toms kollekt mikroskoperades först den 23 februari 2014 och trots att skinnet var torrt så producerade det rikligt med sporer.

Toms kollekt av skorpskinnet som hittades på hassel 28/12 2014  i Kallmora. Skannad 23/2 2014 av Lars Bsenko

Toms kollekt av skorpskinnet som hittades på hassel 28/12 2014 i Kallmora.
Skannad 23/2 2014 av Lars Bsenko

Här växer skorpskinnet på björkved. Baståsen N 21/5 2012. Skannad: Lars Bsenko

Här växer skorpskinnet på björkved.
Baståsen N 21/5 2012. Skannad: Lars Bsenko

 

Sporstorleken för skorpskinnet ligger i intervallet  7-9x2.5-3.5 mikrometer. Kallmorakollekten mikroskoperad 23/2 2014 av Lars Bsenko

Sporstorleken för skorpskinnet ligger i intervallet
7-9×2.5-3.5 mikrometer.
Kallmorakollekten mikroskoperad 23/2 2014 av Lars Bsenko

Skorpskinn med tjockväggiga inkrusterade cystider. Kallmorakollekten mikroskoperad 23/2 2014 av Lars Bsenko

Skorpskinn med tjockväggiga inkrusterade cystider.
Kallmorakollekten mikroskoperad 23/2 2014 av Lars Bsenko