Peniophora limitata Askskinn

 

Askskinnet med svart något uppvikt kant på markliggande askgren. Björksnaret 14/4 2014 Foto: Lars Bsenko

Askskinnet med svart något uppvikt kant på markliggande askgren.
Björksnaret 14/4 2014 Foto: Lars Bsenko

 

 

Allantoida sporer hos askskinn. Björksnaret 14/4 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko

Allantoida sporer hos askskinn. Björksnaret 14/4 2014
Mikroskopi: Lars Bsenko