Peniophora nuda Blåsskinn

Blåsskinnet tillhör släktet tätskinn(Peniophora) där det mest vanliga är det oranga tätskinnet (Peniophora incarnata) som för det mesta växer på lövved. Förutom en grupp med orangea arter finns många violetta, gråaktiga och bruna arter. Många kan inte bestämmas utan mikroskopering. Blåskinnet är ganska mörkt gråviolett med rödaktig skiftning. En av karaktärerna är de blåsformiga gloecystiderna. Skinnet föredrar trädgårdar eller mullrika lövlundar och växer på lövved.

 

Blåsskinn på lövvedsgren. Statargatan 6 5/3 2014 Foto: Lars Bsenko

Blåsskinn på lövvedsgren. Statargatan 6 5/3 2014
Foto: Lars Bsenko

 

 

Sporer från blåsskinn. Statargatan 6 5/3 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko

Sporer från blåsskinn. Statargatan 6 5/3 2014
Mikroskopi: Lars Bsenko

 

 

 

Gloeocystider i blåsskinnets hymenium. Statargatan 6 5/3 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko

Gloeocystider i blåsskinnets hymenium. Statargatan 6 5/3 2014
Mikroskopi: Lars Bsenko