Peniophora rufa Vårtplätt

Vårtplätten bildar som namnet anger vårtliknande röda fruktkroppar på markliggande aspgrenar. Ytan är rynkad till något fårad och täcks ofta av en vit pruina.

Vårtplätten växer på markliggande aspgrenar. Gatstugan S 3/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Vårtplätten växer på markliggande aspgrenar.
Gatstugan S 3/3 2015. Foto: Lars Bsenko