Peniophorella praetermissa Narrskinn

Narrskinnet är ett vitt till gråockra färgat resupinat skinn som växer både på löv- och barrved. Hymeniet är fint glest kornigt till något tuberkulat och konsistensen är mjukt till något vaxartat. Skinnet kan inte bestämmas utan mikroskopering och karaktäriseras av att det har tre typer av cystidier. Rikligt förekommande är gloeocystiderna men även leptocystider finns här och där. Den tredje typen stephanocyster förekommer i sällsynta fall.

 

Narrskinn på björkbark. I torrt rsp vått tillstånd. Jobsbo 17/11 2013 Skannat: Lars Bsenko

Narrskinn på björkbark. I torrt rsp vått tillstånd. Jobsbo 17/11 2013
Skannat: Lars Bsenko

 

 

Narrskinn. Soprer. Jobsbo 17/11 2013 Mikroskopi: Lars Bsenko

Narrskinn. Soprer. Jobsbo 17/11 2013
Mikroskopi: Lars Bsenko

 

 

 

Narrskinn Utbredd två meter på barklös tallåga. Björsbo 8/11 2013 Skannat: Lars Bsenko

Narrskinn Utbredd två meter på barklös tallåga. Björsbo 8/11 2013
Skannat: Lars Bsenko

 

 

Narrskinn. Cystid. Jobsbo 17/11 2013 Mikroskopi: Lars Bsenko

Narrskinn. Cystid. Jobsbo 17/11 2013
Mikroskopi: Lars Bsenko

 

 

 

Narrskinn. +- cylindriska sporer. Björsbo 8/11 2013 Mikroskopi: Lars Bsenko

Narrskinn. +- cylindriska sporer. Björsbo 8/11 2013
Mikroskopi: Lars Bsenko

 

 

Narrskinn. I centrum en typisk cystid. Björsbo 8/11 2013 Mikroskopi: Lars Bsenko

Narrskinn. I centrum en typisk cystid. Björsbo 8/11 2013
Mikroskopi: Lars Bsenko

 

 

 

Narrskinn på barken klibbal Hovgården NO 31/10 2013 Foto: Lars Bsenko

Narrskinn på barken klibbal Hovgården NO 31/10 2013
Foto: Lars Bsenko

 

 

Narrskinn på barken klibbal Hovgården NO 31/10 2013 Foto: Lars Bsenko

Narrskinn på barken klibbal Hovgården NO 31/10 2013
Foto: Lars Bsenko

 

 

Narrskinn Hovgården NO 31/10 2013  Mikroskopi: Lars Bsenko Två gloeocystider och en leptocystid. Kongorött

Narrskinn Hovgården NO 31/10 2013
Mikroskopi: Lars Bsenko Två gloeocystider och en leptocystid. Kongorött