Phlebia centrifuga Rynkskinn

Rynskinn – Nära hotad

Rynkskinnet är en sällsynt skinnsvamp med nordlig utbredning i vårt land. Den har tidigare inte påträffats i Surahammars kommun. I Norrland finns rynkskinnet i toppen på värdepyramiden, bland svamparter som indikerar skyddsvärda gammelskogar.

 

Rynkskinn på granlåga i Djupmossens NR, 10/1- 2014. Foto: Tom Sävström

Rynkskinn på granlåga i Djupmossens NR, 10/1- 2014. Foto: Tom Sävström

 

 

Låga med rynkskinn i Djupmossens NR, 10/1 2014. Foto: Tom Sävström

Låga med rynkskinn i Djupmossens NR, 10/1 2014. Foto: Tom Sävström