Phlebiopsis gigantea Pergamentsvamp

 

 

Pergamentsvampen utbredd på markliggande tallgren. Vitmossen 28/3 2014 Foto: Lars Bsenko

Pergamentsvampen utbredd på markliggande tallgren. Vitmossen 28/3 2014
Foto: Lars Bsenko

 

 

Sporer ( 4.5 - 6/ 2.5 - 3 mikrometer) från pergamentsvampen.   Säcken 27/3 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko

Sporer ( 4.5 – 6/ 2.5 – 3 mikrometer) från pergamentsvampen.
Säcken 27/3 2014 Mikroskopi: Lars Bsenko