Piloderma fallax Gultrådsskinn

 Gultrådsskinnet är ett av de skinn som man påträffar mest när man lyfter på ved och annan förna. Ofta ser man de starkt gula trådarna som omger förnan medan hymeniet bleknar ganska snabbt. Den är allmän i hela landet men eftersom den sällan rapporterats så står Lars Och Tom för nästan ¼ av alla noteringar. Total 430 noteringar för landet (2014-11-06) och enbart i Surahammars kommun finns 120 noteringar.

 

Gultrådsskinn på tallved. 17/11 2013 Foto: Lars Bsenko

Gultrådsskinn på tallved. 17/11 2013
Foto: Lars Bsenko

 

 

Gultrådsskinn på tallved. Jobsbo 17/11 2011 Foto:Lars Bsenko

Gultrådsskinn på tallved. Jobsbo 17/11 2011
Foto:Lars Bsenko