Pseudomerulius aureus Gullgröppa

Gullgröppan växer här på en grov barklös tallåga. Gatstugan S 5/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Gullgröppan växer här på en grov barklös tallåga.
Gatstugan S 5/11 2014. Foto: Lars Bsenko

Gullgröppans sporer är cylindriska till ngt allantoida. Gatstugan S 5/11 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Gullgröppans sporer är cylindriska till ngt allantoida.
Gatstugan S 5/11 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko