Resinicium bicolor Tätgrynna

 

Tätgrynnan är ofta missfärgad av alger. Svenskbyn 4/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Tätgrynnan är ofta missfärgad av alger.
Svenskbyn 4/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Tätgrynna. Torra vita och mörka fuktiga fruktkroppar på murken björkved. Lisjö O 21/10 2010 Skannat: Lars Bsenko

Tätgrynna. Torra vita och mörka fuktiga fruktkroppar på murken björkved.
Lisjö O 21/10 2010 Skannat: Lars Bsenko

 

Tätgrynna. Torra vita och mörka fuktiga fruktkroppar på murken björkved.  Lisjö O 21/10 2010 Skannat: Lars Bsenko

Tätgrynna. Torra vita och mörka fuktiga fruktkroppar på murken björkved.
Lisjö O 21/10 2010 Skannat: Lars Bsenko

Tätgrynna. Kapitat cystid med huvudet omgivet av en blåsa. Gatstugan 23/11 2013. Mikroskopi: Lars Bsenko

Tätgrynna. Kapitat cystid med huvudet omgivet av en blåsa.
Gatstugan 23/11 2013. Mikroskopi: Lars Bsenko