Scytinostroma odoratum Filtskinn

 

 

Filtskinn på murken björklåga. Torrt tillstånd. Ulvramen O 30/5 2013 Inskannat: Lars Bsenko

Filtskinn på murken björklåga. Torrt tillstånd. Ulvramen O 30/5 2013
Inskannat: Lars Bsenko

 

 

Filtskinn på murken björklåga. Fuktigt tillstånd. Ulvramen O 30/5 2013 Inskannat: Lars Bsenko

Filtskinn på murken björklåga. Fuktigt tillstånd. Ulvramen O 30/5 2013
Inskannat: Lars Bsenko