Scytinostroma portentosum Naftalinskinn

Fruktkropparna hos naftalinskinnet är ockrafärgade med blåton, fleråriga, sega, helt resupinata och kan bli 1 meter breda. Det mest utmärkande är den starka och påtagliga doften av naftalen. I svampböcker skrivs ofta naftalin, såsom i artnamnet, men den korrekta kemiska beteckningen är naftalen. Kemiskt är naftalen ett aromatiskt kolväte som tidigare bland annat användes för framställning av malkulor.

Naftalinskinnet växer här på en snittyta av hägg. Dyudden Västerås 30/11 2014. Foto: Bengt Stridh

Naftalinskinnet växer här på en snittyta av hägg.
Dyudden Västerås 30/11 2014. Foto: Bengt Stridh

Vitt utbrett naftalinskinn på en almlåga. Åholmen 26/10 2011. Foto: Lars Bsenko

Vitt utbrett naftalinskinn på en almlåga.
Åholmen 26/10 2011. Foto: Lars Bsenko

 

Sporerna är klotrunda, släta och amyloida. Dyudden Västerås 30/11 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko

Sporerna är klotrunda, släta och amyloida.
Dyudden Västerås 30/11 2014. Mikroskopi: Lars Bsenko