Stereum sanguinolentum Blödskinn

Fruktkropparna är resupinata och ibland med en svag antydan till kant. Hymeniet är slätt och grålila till grågult och om det är fuktigt så blir det rött vid skrapning (blöder). Svampen är en av de första kolonisatörerna på nedfallna barrgrenar och är mycket vanligt hos oss. Jag (Lars Bsenko) hittar den mestadels på markliggande tallgrenar. Ibland finns även fruktkroppar av broskbollen (gelésvamp) som lever parasitiskt på blödskinnet.

Blödskinnet hittas ofta på nyligen nedfallna tallgrenar. Svenskbyn 4/3 2015. Foto: Lars Bsenko

Blödskinnet hittas ofta på nyligen nedfallna tallgrenar.
Svenskbyn 4/3 2015. Foto: Lars Bsenko