Vuilleminia comedens Frätskinn

 

 

Frätskinn på markliggande klibbalsgren. Aspholmen 13/11 2013 Foto: Lars Bsenko

Frätskinn på markliggande klibbalsgren. Aspholmen 13/11 2013
Foto: Lars Bsenko

 

 

Frätskinn. Sporer i Lugol. Aspholmen 13/11 2013 Mikroskopi: Lars Bsenko

Frätskinn. Sporer i Lugol. Aspholmen 13/11 2013
Mikroskopi: Lars Bsenko