Xylodon asperus Strävt knotterskinn

 

 

Strävt knotterskinn på undersidan av markliggande barrvedsgren. Gatstugan 23/11 2013 Foto: Lars Bsenko

Strävt knotterskinn på undersidan av markliggande barrvedsgren.
Gatstugan 23/11 2013 Foto: Lars Bsenko

 

 

Strävt knotterskinn. Sporer i Lugol. Gatstaugan 23/11 2013 Mikroskopi: Lars Bsenko

Strävt knotterskinn. Sporer i Lugol. Gatstaugan 23/11 2013
Mikroskopi: Lars Bsenko

 

 

 

Strävt knotterskinn. Kapitat cystid monterad i Kongorött. Gatstugan 23/11 2013 Mikroskopi: Lars Bsenko

Strävt knotterskinn. Kapitat cystid monterad i Kongorött. Gatstugan 23/11 2013
Mikroskopi: Lars Bsenko