Suillus cavipes Hålsopp

Hålsoppen bildar fruktkroppar nästan varje år på Slagghögarna. Slagghögarna 17/9 2003. Foto: Lars Bsenko

Hålsoppen bildar fruktkroppar nästan varje år på Slagghögarna.
Slagghögarna 17/9 2003. Foto: Lars Bsenko

Hålsoppen har en ihålig fot därav namnet. Slagghögarna 17/9 2003. Foto: Lars Bsenko

Hålsoppen har en ihålig fot därav namnet.
Slagghögarna 17/9 2003. Foto: Lars Bsenko

 

Hålsoppen är strikt bunden till lärk.  Jättåsarna Augustgruvan Fagersta 23/8 2011. Foto: Lars Bsenko

Hålsoppen är strikt bunden till lärk.
Jättåsarna Augustgruvan Fagersta 23/8 2011.
Foto: Lars Bsenko