Suillus viscidus Grå lärksopp

Enda lokalen för grå lärksopp i Västmanland. Slagghögarna 10/9 1994. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Enda lokalen för grå lärksopp i Västmanland.
Slagghögarna 10/9 1994. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Grå lärksopp växer endast med lärk. Slagghögarna 10/9 1994. Inskannad från dia: Lars Bsenko

Grå lärksopp växer endast med lärk.
Slagghögarna 10/9 1994. Inskannad från dia: Lars Bsenko