Anthracobia maurilabra

Anthracobia maurilabra på bränd mark, Långmossen, NO Virsbo, 8/12 2014. Foto: Tom Sävström

Anthracobia maurilabra på bränd mark, Långmossen, NO Virsbo, 8/12 2014. Foto: Tom Sävström