Pseudoplectania nigrella Svart vårskål

 

Släkte Pseudoplectania  Länk

 

 

Svart vårskål Hästlösa 26/ 2013 Foto: Lars Bsenko

Svart vårskål Hästlösa 26/ 2013
Foto: Lars Bsenko

 

 

Svart vårskål Djupebo O 28/4 2002 Foto: Lars Bsenko

Svart vårskål Djupebo O 28/4 2002
Foto: Lars Bsenko