Sarcosoma globosum Bombmurkla

I Naturskyddsföreningen har vi under ett antal år inventerat bombmurklan (Sarcosoma globosum) i Surahammars kommun. Hittills har vi hittat den på ett 15-tal lokaler. Den är knuten till granskog på morän där den bryter ner barrförna. Växer i barrmattan eller djupt nedsänkt i mossa under eller i nära anslutning till granar. Bombmurklan är en skålsvamp som kan bli upp till 12 cm bred och väga nära halvkilot. Utsidan är sammetsluden och själva disken är svart. Den bildar fruktkroppar tidigt på våren i april/maj.
Bombmurklan är rödlistad och den är fridlyst inom EU.
Tom Sävström 

Bombmurkla i gammal granskog, Björksnaret, Ramnäs, 20/3 2015. Foto: Tom Sävström

Bombmurkla i gammal granskog, Björksnaret, Ramnäs, 20/3 2015. Foto: Tom Sävström

Bombmurkla invid Gatstubäcken nv Gatstugan, 27/2 2014.  Foto: Tom Sävström

Bombmurkla invid Gatstubäcken nv Gatstugan, 27/2 2014.
Foto: Tom Sävström

 

Bombmurkla vid Svedjorna. Ståltorp, 1/5 2006  Foto: Tom Sävström

Bombmurkla vid Svedjorna. Ståltorp, 1/5 2006
Foto: Tom Sävström

Bombmurkla vid Svedjorna. Ståltorp 1/5 2006.  Foto: Tom Sävström

Bombmurkla vid Svedjorna. Ståltorp 1/5 2006.
Foto: Tom Sävström